Tuklasan & Ephpheta Golf Tournament 2010 http://www.tuklasan.com/apps/photos/ Tuklasan & Ephpheta Golf Tournament 2010 Tuklasan's Primary Shakers & Movers http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117516 82117516 Sis. Mayette & Bro. Rolan with Fr. Jess http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117517 82117517 Bro. Nick & Sis. Baby with Fr. Jess http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117518 82117518 Fr. Jess' friendly banter with the prime movers http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117519 82117519 Tuklasan & Ephpheta Joint Effort http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117520 82117520 Tuklasan President Couple Sis Mayette & Bro. Rolan http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117521 82117521 Sis. Liz, Bro. Aries, & Bro. Morris http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117522 82117522 Sis. Liz, Alex Santos, & Bro. Aries http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117523 82117523 Raffle! Raffle! http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117524 82117524 winner http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117525 82117525 winner http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117526 82117526 Sis Bum-bum with Alex Santos of ABS-CBN http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117527 82117527 Sis. Baby & Alex Santos http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117528 82117528 So many Raffle Tickets!! http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117529 82117529 Temporalities Ministry & Alex Santos http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117530 82117530 Tempoalities Group with Sis Badeth http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117531 82117531 Numerous Sponsors & Benefactors to the Tournament http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117532 82117532 Bro Rio, Bro Rolan, & Sis Mayette with Alex Santos http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117533 82117533 Tireless Temporalities Group http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117734 82117734 Indefatigable Group! http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117735 82117735 Fr. Jess & Temporalities Group with Bro Henry Simbre http://www.tuklasan.com/apps/photos/photo?photoID=82117736 82117736